VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Objednávka:
Objednávky lze zaslat nejlépe on-line prostřednictvím internetu, e-mailem nebo telefonicky.

Příjezd a odjezd:
Pobyty začínají v sobotu od 15 do 19 hodin a končí v sobotu do 10 hodin. Pozdější příjezd v případě mimořádného zdržení je třeba nahlásit telefonicky na tel. který je uveden na poukaze.

Rezervace:
Rezervace je platná po obdržení 30% zálohy a je potvrzena zasláním poukazu. Doplatek v plné výši je třeba uhradit nejpozději do 20 dnů před začátkem pobytu.

Rezervační poplatek je nutné uhradit do 10 dnů od obdržení potvrzení rezervace.

Storno podmínky:
Při zrušení pobytu ze strany zákazníka platí tyto poplatky:
Zrušíte-li pobyt do 45 dnů před zahájením pobytu - bez poplatku
Zrušíte-li pobyt 44 - 20 dnů před zahájením pobytu - stornopoplatek 20 procent z celkové ceny
Zrušíte-li pobyt 19 - 10 dnů před zahájením pobytu - stornopoplatek 50 procent z celkové ceny
Zrušíte-li pobyt 9 - 0 dnů před zahájením pobytu - stornopoplatek 100 procent z celkové ceny

Stornování pobytu je možné pouze písemně - emailem. Rozhodující je datum doručení. Storno bude obratem potvrzeno písemně.
Neoznámí-li nájemce své požadavky ihned, ztrácí nárok na pozdější eventuální odškodnění.

 

Cena:
Cena zahrnuje ubytování, spotřebu elektrického proudu, vody, topení, povlečení lůžek, použití ručníků, osušek, utěrek a toaletních potřeb. Výměna povlečení, ručníků, osušek a utěrek standardně 1 x týdně.

K ceně je nutné připočítat místní rekreační poplatek.

Cena nezahrnuje pojištění, dopravu ani stravování.

Kauce:
Při začátku pobytu vybíráme od hostů kauci ve výši 2.000,- Kč, která je vratná po ukončení pobytu a předání apartmánu bez závad.

Informace o způsobu placení:
Platba se provádí předem a to těmito způsoby:
1) v Kč pře přebírání poštovní dobírky s voucherem,
kterou Vám zašleme na základě Vaší objednávky
2) v Kč bankovním převodem na účet

 

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

Bestellungen

Die Bestellungen kann man am besten durch Internet, durch e-mail oder man kann rufen unter unser Telefonnummer.

Ankunf und Antritt

Ankunft am Samstag zwischen 15.00 und 19.00 Uhr, Antritt am Samstag bis 10.00 Uhr. Spätere Anreise im Falle der außerordentlichen Verspätung muß telefonisch angemeldet werden. Telefonmummer ist auf dem Bezugschein angeführt.

Reservierung

Die Reservierung ist nach dem Erhalt von 30% Vorschuß gültig, die Bestätigung erfolgt durch Bezugscheinversandt. Der Zahlungrest muß spätestens bis 20 Tage vor dem Aufenthaltbeginn bezahlt worden.

Widerrufbedingungen

Stornieren Sie den Aufenthalt bis 45 Tage vor Beginn des Aufenthalts – ohne Gebühr
Stornieren Sie den Aufenthalt 44 - 20 Tage vor Beginn des Aufenthalts – Stornierungsgebühr 20 Prozent vom Gesamtpreis
Stornieren Sie den Aufenthalt 19 -10 Tage vor Beginn des Aufenthalts – Stornierungsgebühr 50 Prozent vom Gesamtpreis
Stornieren Sie den Aufenthalt 9 - 0 Tage vor Beginn des Aufenthalts – Stornierungsgebühr 100 Prozent vom Gesamtpreis

Die Stornierung des Aufenthaltes ist nur schriftlich möglich – per E-Mail.
Maßgeblich ist das Zustellungsdatum. Die Stornierung wird umgehend schriftlich bestätigt

 

Preis

Der Preis schließt in sich die Unterkunft, der Strom- und Wasserverbrauch, das Heitzen,
die Verwendung der Bettwäsche, Hantücher, Abtrockner, Geschirtücher und die Toilettensachen.
Der Bettwäsche-, Handtücher-, Abtrockner- und Geschirtücheraustausch gewöhnlich einmal in der Woche.


Preis ohne lokal Erholungsgebühr, Versicherung, Verkehr und Verpflegung

Pfand

Wir beheben von den Gästen das Pfand in der Höhe von 100EUR, das nach dem Aufenthaltabschluß und einwandfreie Appartementübergabe rückbezahlt wird.

Zahlungsweise

Die Vorauszahlung bringt man zur Uberweisung auf unser Konto

GENERAL
CONDITIONS

Order

You can forward us your order either by our on-line reservation form on the internet, by e-mail or you can call us on our phone number given above.

Arrival & departure

The weekly stays always begin on Saturdays. Normally the arrival is between 3 to 7 p.m. The departure is next Saturday until 10 a.m. In case of later arrival (e.g. due to severe travel conditions in winter) it is necessary to call and inform us on our phone number given in your Voucher.

Reservation

The reservation starts to be valid after we obtain your 30% advance payment to our bank account. It is confirmed by a Voucher that we send to you immediately afterwards. The rest of the sum it is necessary to settle not later than 20 days before your arrival.

The reservation fee is necessary to pay 10 days on receipt of reservation confirmation.

Cancellation Conditions

more than 45 days before arrival - no cancellation fees will be charged
44 - 20 days before arrival - 20% of total amount will be charged
19 - 10 days before arrival - 50% of total amount will be charged
9 - 0 days before arrival - 100% of total amount will be charged

It is possible to cancel the reservation only in written form - by e-mail. Deciding is the date of delivery of this cancellation. The cancellation will be confirm to you by return in written form.

 

Price

The price include one week accommodation, electricity, heating, cold/warm water, bed-clothing, towels and hand driers and toilet articles. The change of bed-clothing, towels and hand driers is normally provided once a week.

The prices do not include local local recreational fee, any insurance, travel costs nor board.

Deposit

Please note, that we collect from our guests 100EUR key-money. The key-money is, of course, returned to you on your departure if everything in the apartment is O.K.

Payment

Advance payment make to our bank account